Ankieta pracownicza

Dzień dobry!
Chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś na temat atmosfery pracy w naszej firmie.
Ten kwestionariusz pomoże nam ocenić przyjazność pracy i przygotować propozycje skierowane do Twojego przełożonego w celu poprawienia warunków pracy.
Ankieta jest anonimowa i zajmie około 10 minut.
1. Proszę wybierz najwłaściwszą odpowiedź
 Tak Nie Nie wiem
Czy odpowiada Ci ilość pracy?   
Czy chciałbyś podjąć się dodatkowych wyzwań?   
Czy uważasz, że powinieneś mieć zredukowaną liczbę obowiązków?   
Czy odpowiadają Ci godziny pracy?   
Czy masz wszystkie informacje niezbędne do sprawnego wykonania pracy?   
2. Czy w Twoim departamencie liczba osób jest odpowiednia do ilości pracy?
Tak
Nie
3. Twoje sugestie związane z procesami w firmie:
4. Proszę wybierz najodpowiedniejszą odpowiedź na poniższe pytania
 Tak Raczej tak Raczej nie Nie
Czy rozumiesz zadania przed Tobą stawiane?    
Czy Twoja praca odpowiada Twoim kompetencjom?    
Czy Twoje obecne obowiązki odpowiadają Twojej wizji dalszego rozwoju zawodowego?    
Czy odpowiadają Ci szczegóły Twojej pracy?    
5. Ktore z tych czynników przyczyniają się do stresu w miejscu pracy? (wiele możliwych odpowiedzi)
Obciążenie pracą
Klienci
Twój bezpośredni przełożony
Zarząd firmy
Współpracownicy
Terminy wykonania niektórych zadań
Brak przejrzystych definicji celów
Nie czuję stresu w pracy
Inne
6. Które z poniższych preferujesz? (wiele możliwych odpowiedzi)
Wyższe wynagrodzenie
Możliwość promowania się
Bonusy pieniężne
Dodatkowe dni urlopu
Podziękowania od szefa
Publiczne uznanie
Możliwość praktyki za granicą
Samochód służbowy
7. Proszę wybierz najbardziej odpowiednią odpowiedź:
 Tak Raczej tak Raczej nie Nie
Czy jesteś zadowolony z pensji (włączając bonusy, premie itp)    
Czy uważasz, że struktura wynagrodzeń jest sprawiedliwa?    
Czy Twoja obecna płaca odzwierciedla Twoje kompetencje?    
8. Proszę zaznacz najwłaściwsze odpowiedzi
 Tak Nie Nie wiem
Czy Twój przełożony bierze pod uwagę Twoje sugestie?   
Czy Twój przełożony nadaje się na zajmowaną pozycję?   
Czy otrzymujesz niezbędne wsparcie od przełożonego?   
Czy zarząd wspiera i zachęca pracowników do inicjatywy?   
9. Czy potrzebujesz dodatkowych szkoleń?
Tak
Nie
Nie wiem
10. Jak dobrze nasza firma radzi sobie z organizowaniem wszystkich niezbędnych szkoleń?
 1234567 
Badzo słabo       Bardzo dobrze
11. Czy w trakcie pracy dla firmy brałeś udział w zewnętrznych szkoleniach?
Tak
Nie
12. Końcowe komentarze i sugestie: