Rodzaje pytań

W ankietach możesz umieszczać 10 rodzajów pytań - począwszy od pytań wielokrotnego wyboru, po pytania rankingowe przy pomocy których możesz odkryć opinie, wartości i potrzeby respondentów.

Dane respondentów
Płeć
Wiek
Miasto
Stanowisko
Wykształcenie
Możesz zaznaczyć które informacje będą zbierane od respondentów. Jeśli chcesz przeprowadzić anonimową ankietę, pozostawiasz pola puste, lub zaznaczasz jedynie te, które pytają o ogólne informacje (np. wiek, płeć)
1) Pytanie jednokrotnego wyboru
Wykształcenie
Wykorzystaj ten typ pytania, jeśli respondent ma wybrać tylko jedną poprawną odpowiedź.
2) Pytanie wielokrotnego wyboru
W ciągu najbliższych 3 lat chciałbym się skupić przede wszystkim na: (wiele możliwych odpowiedzi)
Wykorzystaj ten typ pytania wtedy, gdy więcej niż jedna odpowiedź jest poprawna, lub gdy chcesz odkryć wszystkie ważne dla respondenta odpowiedzi.
3) Pytanie otwarte
Twoim zdaniem, jakie wartości są najbardziej cenione w dzisiejszym świecie?
Respondent może udzielić swobodnej odpowiedzi
4) Pytanie zakresowe
Proszę ocenić nasz produkt usługę
 1234567 
Bardzo słaby       Bardzo dobry
Respondent określa swoją opinię przy pomocy skali. Możesz dowolnie nazywać pozycje wyboru, np. lubi - nie lubi; interesujące - nudne; wysoko - nisko; ilość punktów skali jest także dowolna (maks. 15).
5) Pytanie macierzowe
Proszę oceń samo szkolenie
 Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie Słabo
Jasność przekazu    
Przygotowanie prowadzącego    
Przygotowane prezentacje    
Materiały dla uczestników    
Możliwość mierzenia wielu aspektów (np. warsztaty, lub kanały telewizyjne) według określonych kryteriów i skali: nigdy - rzadko - często - zawsze; słabo - przeciętnie - dobrze - celująco; tak - nie - nie wiem.
6) Pytanie rankingowe (ustawianie odpowiedzi od 1 do ...)
Oceń co jest dla Ciebie najważniejsze (1 – najbardziej; 8 – najmniej)
  Kariera
  Rodzina
  Przyjaciele
  Miłość
  Pieniądze
  Atrakcyjność fizyczna
  Władza (status)
  Religia
Ten rodzaj pytań wymaga ustawienia odpowiedzi w zależności od ich ważności - pierwsze miejsce dla najważniejszego wybory, oraz ostatnie dla najmniej ważnego. Szczególnie przydatne przy ustalaniu hierarchii wartości respondenta.
7) Pytanie o grafikę
Jak bardzo podoba Ci się ten portfel?
img/pl/user_q7/200048191.jpg
Chciałbym go kupić
Jest w porządku
Przydałoby się kilka poprawek
Nie podoba mi się
Masz możliwość wgrania zdjęcia i zadania pytania o nie. Odpowiedź to pole jednokrotnego, lub wielokrotnego wyboru.
8) Pytanie z obrazami jako odpowiedziami
Które z pomieszczeń najbardziej by Ci odpowiadało?
Zadajesz pytanie i umożliwiasz odpowiedź przy pomocy wyboru obrazu. Np. możesz prosić o zaznaczenie najbardziej atrakcyjnego zdjęcia, lub zestawu zdjęć. Możliwy jest danie jednokrotnego, lub wielokrotnego wyboru.
9) Pytanie o datę
Kiedy ostatni raz dokonali Państwo zakupu?
Użyj tego pytania, aby otrzymać odpowiedź w postaci daty, np. odkryć datę urodzenia respodnenta.
10) Pole informacyjne
Dziękujemy za udział w ankiecie. Po podsumowaniu wyników prześlemy je do Państwa e-mailem.
To pole umożliwia przekazanie komunikatu respondentowi, np. na temat planowanego przebiegu ankiety, lub zawierające podziękowania za udział w badaniu.