Stwórz swoją darmową ankietę
research apple
business icon
Dla firm
  • Zbadaj swoich pracowników, klientów i dostawców
  • Ankiety badania rynku
  • wBadanie.pl udostępnia korzystanie z bazy danych użytkownikom do bardziej obszernych badań

student icon
Ankieta studencka
  • Na pracę dyplomową i badania naukowe
  • Ankiety nauczycieli dot. kursów

Jest to szybkie i łatwe!
Stwórz ankietę
Jest 10 różnych rodzajów pytań, które są dostępne w naszym serwisie ankiet.
Wykorzystaj wzory ankiet
Zbieraj dane
Zaproś użytkowników do udziału w ankietach przez email lub wstaw bezpośredni link na fora internetowe.
Przeprowadź badania anonimowe lub badania z pełnymi danymi użytkowników
Przeglądaj wyniki
Wyniki są podsumowane w formie graficznej i dostępne do eksportowania w formacie Excel do dalszego przetwarzania.
Wyniki są dostępne natychmiast po wypełnieniu ankiety przez pierwszego użytkownika.